Orbitaal lassen

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw wordt het orbitaal lassen als lasproces steeds meer toegepast. Het orbitaal lassen is in de basis, het TIG proces dat automatisch wordt uitgevoerd waarbij hoogwaardige pijpverbindingen gemaakt worden. De lastoorts wordt, reproduceerbaar, radiaal langs de lasnaad gevoerd. De lasnaad blijft door de perfecte doorlassing inwendig glad en men heeft geen problemen met doorzakking.

Bij het pulserend orbitaal lassen wordt de doorlas gerealiseerd tijdens het piekstroom regime en dient de basisstroom hoofdzakelijk voor het onderhouden van het smeltbad. De verplaatsing van de elektrode gebeurt tijdens het basisstroom regime. Tijdens de pulstijd (piekstroom) zijn boog- en elektromagnetische krachten groter dan bij een constant stroomregime. Hierdoor ontstaat een zekere vorm van turbulentie in het smeltbad, zodat een intensieve ontgassing plaats kan vinden. Het gevolg is een lager niveau van poreusiteit en een sterke daling van verbindingsfouten. Het garandeert het volledig beheersen van het smeltbad in iedere positie.

De lassen gemaakt met een orbitaalsysteem zijn van een sublieme kwaliteit. De hoogste kwaliteitseisen welke worden gesteld in de half geleiderindustrie en farmacie kunnen uitsluitend met orbitaalsystemen worden behaald.

foto foto foto foto

Laskoppen zijn er in open en gesloten versie, waarbij de gesloten versie het voordeel heeft dat men hier een inerte omgeving kan creëren met een beschermgas. In de stroombron kunnen meerdere programma's worden opgeslagen zodat men een zeer grote reproduceerbaarheid heeft. Door deze reproduceerbaarheid kan in veel gevallen worden volstaan met een lastechnisch onderzoek op één las, waarna alle lassen met dezelfde parameters eveneens zijn geaccordeerd.

Verdere voordelen; Ecologisch verantwoord, hoge kwaliteit, perfecte doorlas, fraai uiterlijk, reproduceerbaarheid, registratie van lasparameters, hogere lassnelheid.